Ratamestarin lausunto


SM-keskimatkan mestaruudet ratkaistaan tänä vuonna poikkeuksellisen myöhään. Täällä Taivalkosken Mustavaarassa pohjoisrinteet ovat toukokuun lopulla vielä usein lumen peitossa, joten kilpailun ajankohta on vaihtunut normaalista toukokuusta kesäkuulle. Kilpailualue on kauttaaltaan karua ja nopeakulkuista vaaramaastoa. Korkeuseroa löytyy 130 m mutta rinteet ovat pääasiassa loivapiirteisiä. Näin keskikesän aikaankaan kasvillisuus ei juuri maastopohjaa hidasta tai näkyvyyttä heikennä. Lehtipuustoa löytyy jonkin verran vaaran alarinteiltä, ja katajikot vaikuttavat osassa maastoa hieman vauhtiin sekä näkyvyyteen. Vastavuoroisesti rinnesuot tarjoavat mahdollisuuden todella vauhdikkaaseen etenemiseen. Radat haastavat yhtäältä kilpailijat pitämään suunnistuksen kontrollissa kovassakin vauhdissa, toisaalta taas on hyvä löytää malttia löysätä jalkaa hieman kaasulta oikeissa paikoissa. Näitä tehtäviä ja rytmitystä olen pyrkinyt löytämään kaikille sarjoille niin finaaleihin kuin jo aamun karsintakilpailuunkin. Haluan vielä muistuttaa, että keskimatkalle totuttuun tapaan rasteja on maastossa paljon ja lähekkäin. Koodien kanssa kannattaa olla tarkkana.Toivotan onnistuneita suorituksia kaikille kilpailijoille!

Vesa-Matti Suorsa